Sätt pris på CO2

Finansinspektionen (FI) gav igår ut riktlinjer till företagen hur de ska redovisa kostnader för CO2 användning. CO2 bör prissättas internt i företagen precis som vilken annan ”råvara” som helst, även om företagen just nu inte behöver betala något för utsläppen.

”Pris förmedlar information. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är priset på koldioxidutsläpp för lågt i stora delar av världen, eftersom de samhällsekonomiska kostnaderna av utsläppen vida överstiger de kostnader som utsläppare får bära”

Finansinspektionen

Det finns företag som redan börjat inkludera priset för CO2 i sina kalkyler men det är långt ifrån alla. FI menar att företagen bör prissätta CO2 utsläpp av två skäl:

  1. Det visar vad det egentligen kostar att producera en vara och får både företag och regeringar att prioritera tillverkningsmetoder och distributionssätt för en hållbarare ekonomi.
  2. Det finns stor risk/möjlighet att priset på CO2 utsläpp kommer att höjas drastiskt i en nära framtid. Att redan nu sätta ett internpris på CO2 utsläpp ökar företagens möjlighet att ställa om produktionen i tid och minskar affärsrisken.

Hur högt ska internpriset då vara? Den enda siffra som nämns i FIs PM är 1000 SEK per ton vilket FN Global Compact anser vara ett lämpligt pris. Det överensstämmer också ganska väl med vad man tror att det kommer att kosta att ta tillbaka CO2 från luften ner i jorden (se tidigare inlägg ”Ta bort CO2 ur luften” ). Men priset på utsläppsrätter ligger fortfarande bara på 300 kr per ton…

Källa: Finansinspektionens PM 2020-01-13 FI Dnr 20-776

BIld av Colin Behrens från Pixabay

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *