En fjärdedel av EUs budget ska gå till klimatinvesteringar!

EU-kommissionen presenterade igår sin nya, gröna investeringsplan. En fjärdedel av EUs totala budget ska öronmärkas till klimatinvesteringar under de närmaste 1o åren! Detta motsvarar tiotusen miljarder kronor .

Det låter jättebra – men… EU-kommissionen säger själva att för att EUs medlemsländer ska kunna klara sina energi- och klimatmål till 2030 måste de ekonomiska satsningarna öka med 2 600 miljarder SEK årligen.

En ökning med 2600 miljarder årligen – det motsvarar om vi börjar med noll kr år 2020 en total budget på 143 000 miljarder SEK fram till år 2030, om jag har räknat rätt. De 10 000 miljarder SEK som budgeterats motsvarar då 7 % av vad som EU-kommissionen räknar med kommer att behövas.

Och om 10 000 miljarder SEK är en fjärdedel av EUs totala budget motsvarar 143 000 miljarder SEK mer än 3 gånger hela EUs totalbudget!

Jag hoppas att det är något jag missförstått. För detta ser inte bra ut…

Källa: Veckans affärer insights 2020-01-14

©Håkan Rodhe

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *