Mera om Svenskt sigill…

Jag fick en väldigt trevlig feedback idag från Svenskt Sigill att jag hade missat att de är tredjepartscertifierade. Och efter att ha kollat upp det via Interteks hemsida så kan jag meddela att Svensk Sigill ska upp listan över tredjepartscertifierade företag. Dock inte enligt någon ISO standard utan mot sin egen IP standard.

Svenskt Sigill är annorlunda än de rent ekologiska märkningarna. Svenskt Sigill ägs av Sveriges bönder via LRF och vill ha ett effektivt, lönsamt jordbruk och både konstgödsel och bekämpningsmedel är tillåtna för att maximera skörd och minimera spill. Och det ligger mycket i detta. Jag är framför allt engagerad i klimatfrågan och har läst många artiklar (som jag inte har tillgång till just nu) där man menar att det 100 % ekologiska lantbruket inte alltid är det mesta klimatsmarta. Men jag är 100% för en etisk djurhållning och jag kan inte hitta någon detaljerad information på Svenskt Sigills hemsida angående vad Svenskt Sigill står för i de frågorna. Men det kanske beror på att jag inte letat tillräckligt:)

Källor: Intertek.se, Svenskt Sigill.se, Sigill.se

S

Matkedjornas egna miljömärkningar…

Alltså, matkedjornas egna miljömärkningar är ungefär lika märkliga som att alla elektroniska prylar ska ha sina egna system för ladd-kablar. Helt meningslöst och besvärligt för konsumenterna.

Känner ni igen dessa fyra? ICAs och COOPs är lätta. Sedan kommer Ä – som i äkta vara som är City gross märkning. Sist Svenskt sigill som märker svensk mat och svenska blommor.

Jag har försökt förstå om det är några skillnader mellan dessa märkningar, men kan inte hitta några. Men när jag fortsätter undersöka hittar jag att det finns olika nivåer på miljömärkningar:

 • Typ 1: Standarder kopplade till ISO 14024 – Krav, Svanen, Bra miljöval. Det finns en tredje part (dvs en oberoende organisation) som kontrollerar att företag som märker med Krav, Svanen etc lever upp till vad de lovar.
 • Typ 2: Egna påståenden/reklam = miljömärkningarna på första raden ovan. Följer standarden ISO 14021. Det finns efter vad jag har förstått inte någon oberoende organisation som kontrollerar att företagen följer reglerna i standarden.
 • Typ 3: Miljödeklaration enligt ISO 14025 gäller vanligen mellan olika företag som handlar med varandra.
 • Typ 4: Egen 3:e partscertifierad standard. Svenskt sigill följer en sådan egen standard – IP standarden – där en oberoende organisation t.ex. Intertek kontrollerar.

Det bekräftar det jag trodde, företagens egna miljömärken är först och främst marknadsföringssymboler. Det betyder inte att de behöver vara dåliga, men vi som konsumenter kan inte vara säkra på vad företaget egentligen har lovat. KRAV, Svanen och Bra Miljöval betyder mycket mer.

It’s a jungle out there:)

©Håkan Rodhe

Europalövet…

är EUs symbol för ekologiskt jordbruk.

EU lövet är ungefär samma sak som den svenska KRAV märkningen dvs.

 • Maten är producerad utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
 • Det mesta av fodret till djuren odlas på den egna gården
 • Djuren får vara utomhus och leva ett naturligt liv, t.ex. att grisar får böka och hönor picka.
 • Inga konstgjorda tillsatser är tillåtna i maten och ingenting får förändra smak och färg.

Men, enligt KRAVs egen hemsida är KRAV märkningen bättre när det gäller djuromsorgen. KRAV har också regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-lövet

När det gäller EU-lövet så styrs det som så mycket annat inom EU av en förordning. Om man inte vet vad en EU-förordning är så låter det väldigt komplicerat. Men det är egentligen bara ett krångligare ord för en lag som gäller för hela EU.

Glad gris ©Pixabay

Miljömärkning: KRAV på mat

När det gäller mat finns det massor av miljömärkningar att välja på. Den största och mest välkända i Sverige är KRAV märkningen:

KRAV-märkning har funnits i 25 år i Sverige (känns som om det är mycket längre:)) och utgår från fyra värdegrunder:

1. Miljö och klimat: KRAV märkta produkter siktar mot en hållbar produktion med låg klimatpåverkan. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer får inte användas.

2.Djuromsorg: Djur måste kunna bete sig naturligt och får bara äta KRAV-odlad föda:

Grisar ska kunna gå ute hela året för att få bli kravmärkta kotletter och få lov att böka och bada gyttjebad.

Hönor ska gå ute på sommarhalvåret, dela en kvadratmeter med max 5 andra höns inomhus och få lov att sandbad året om.

Mjölkkor ska gå ute och beta minst 12 timmar om dygnet under sommarperioden. Kalvar ska få dia minst ett dygn (är inte det kort tid?) och få dricka helmjölk under 12 veckor. Kalvarna måste få gå tillsammans med andra kalvar. Inomhus ska djuren gå på lösdrift och behöver inte bo lika trångt som icke-KRAV kor.

3. Hälsa KRAV-märkt mat får inte innehålla onödiga tillsatser som syntetiska aromämne, smakförstärkare eller färgämnen

4. Socialt ansvar KRAV-märkningen innebär också att arbetsvillkor och sociala förhållanden är sjyssta för dem som producerar maten, oavsett om det är i Sverige eller utomlands.

©Håkan Rodhe

Generella miljömärkningar

Dessa tre märken innebär ungefär samma sak, det är generella miljömärkningar som sätts på så skilda produkter som toaletter, hygienprodukter, fonder (ekonomiska, inte buljong:)), kaffetjänster och skidvalla. Alla måste dock uppfylla högt ställda krav på låg miljöpåverkan under hela livscykeln, från råvara till avfall, samt också krav på funktion och kvalitet.

Ett exempel, Svanenmärkta engångsbatterier innebär bland annat:

 • låga gränsvärden för användning av tungmetaller i batterier
 • förbud mot PVC i såväl batterier som förpackningar
 • CSR-policy för att säkerställa ansvarsfull användning och inköp av begränsade råvaror och ”konfliktfria” mineraler
 • strikta testkrav på batteridriftstid, hållbarhet, säkerhet och kvalitet.

Svanen är Nordens officiella miljömärkning, EU-blomman är EUs motsvarighet. Båda hanteras i Sverige på regeringens uppdrag av Miljömärkning Sverige AB. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen märkning.

Enligt Naturskyddsföreningen har Svanen och Bra Miljöval ungefär lika hårda och bra miljökrav och EU-blomman lite lägre krav.

Alla tre miljömärkningarna är så kallade tredjeparts certifieringar. Det innebär att ett företag som inte har någon koppling till produkten, t.ex. Svanen, tar emot och granskar ansökningar och låter bara företag och produkter som uppfyller alla krav få Svanenmärket. Sedan omprovas företagen vart fjärde år och då skärps kraven normalt också. Vilka krav som gäller för olika produkter sätts upp gemensamt av de nordiska länderna. För att se till att det inte fuskas finns det en organisation som heter Global Ecolabelling Network (GEN) som kollar att också Svanen & Co sköter sig.

Det kostar 0,3% av produktens omsättning att få sätta på Svanenmärket.

Idag handlade det om bra märkningar. Imorgon tror jag att det ska handla om de lite mera oseriösa aktörerna.

llor: naturskyddsföreningen.se, svanen.se

©Håkan Rodhe – härligt att du är tillbaka i Sverige!