Vad kostar vindkraften idag?

Framtidens stora energilagringsmedel verkar bli vätgas istället för konventionella batterier. Det krävs stora mängder el för att framställa vätgasen och från många håll har jag hört att det är vindkraften som är tänkt att vara den primära elkällan.

Men – det är ju så dyrt att framställa el med vindkraft hör jag folk protestera, det är ju bara lönsamt pga subventionerna. Så det var jag ju förstås tvungen att undersöka.

De senaste siffrorna jag hittar är från Energimyndigheten 2018. Kostnaden för elproduktion med vindkraft har minskat från 83 öre per kWh 2008 till 45 öre per kWh 2017. Energimyndigheten beräknar att produktionskostnaderna för vindkraft som tas i drift 2020 är 36 öre per kWh.

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/om-oss/lagesrapporter/elmarknaden/2018/vindkraftens-teknik-och-kostnadsutveckling.pdf

Hur står sig vindkraften då prismässigt mot andra energislag? Nedanstående har jag återanvänt från ett inlägg från i våras:

Kostnaden för att producera en kWh vattenkraft är 20 öre och för kärnkraft 25 öre, solkraft 60 öre, kraftvärmeverk (eldas med sopor eller biobränsle) 30 – 40 öre och kolkraft utomlands 30 – 60 öre (enl SvD, rapporten ”Lazard 2018” indikerar mycket högre priser, upp till 143 öre/kWh) .

Det verkar ju faktiskt som om vindkraftverken är på väg att bli konkurrenskraftig, även utan subventioner.

Källor: svd.se 2019-12-30, group.vattenfall.com, Ekonomiska förutsättningar för skilda kraftslag; En underlagsrapport till energikommissionen 2016, produktionskostnader för vindkraft i Sverige ER 2016:17; statens energimyndighet, https://www.svd.se/skiftet-har-skett–solkraft-billigare-an-kolkraft, Lazard´s levelized cost of energy analysis – version 12.0, Bachelor of Science Thesis EGI-2018 TRITA-ITM-EX 2018:417