Tala enklare…

För två dagar sedan skrev jag ett inlägg om att forskare skriver för komplicerat, det är svårt för alla utom andra forskare på samma nivå att ta till sig innehållet. Och att den som inte skriver på ”rätt” sätt inte blir tagen på allvar.

Igår hörde jag på Vetenskapsradion att samma sak gäller för det talade språket. När forskare ska göra experiment där de använder djur eller människor som försökspersoner måste de först få godkänt från ”etiknämnden”. En etiknämnd består av vetenskapsmän och vanliga personer utan vetenskaplig utbildning, så kallade lekmän. Nämnden ska besluta om nyttan med experimentet är större än det lidande eller den risk djuren eller människorna får utstå.

Vetenskapsradion menar att på grund av att lekmännen har ett annat sätt att uttrycka sig än forskarna väger inte lekmännens åsikter lika tungt som forskarnas. Eftersom forskarna är i majoritet sitter lekmännen med som ”gisslan” (min formulering) och får inte något genomslag i besluten. Och Vetenskapsradion poängterade att frågorna man tittat på handlar om vad som är etiskt försvarbart, där lekmännen åsikter på pappret ska vara lika mycket värt som forskarnas.

Det är kanske inte så konstigt, alla grupper har sin interna jargong för att markera att ”vi hör ihop”, lyssna bara på förortsslangen. Där finns det en vilja att omvärlden inte ska förstå vad man säger. Men detta borde verkligen inte gälla i forskarvärlden. Det borde finnas en vilja att uttrycka sig så enkelt som möjligt för att så många som det bara går ska förstå vad man har kommit fram till. Givetvis måste man använda svåra termer och fackord som är nödvändiga för att få fram ett exakt budskap, men det är orden däremellan som man själv kan välja för att göra meningarna lättare eller svårare att förstå.

Utarmar man språket på det här sättet? Ja, kanske det. Jag själv tycker mycket om gamla ord och uttryck, och mina barn skrattar åt mig när jag ”kastar getögon”, ”kommer med uppmuntrande tillrop” och ”intar horisontalläge”. Och jag kommer tydligt ihåg när jag en gång skrev en instruktion för hur det ska gå till att ta emot leveranser till ett läkemedelsföretag. Jag fick tillbaka instruktionen från lagerpersonalen med orden ”vi förstår inte ett ord av vad du skrivit”. Och det kanske gäller fortfarande, även om jag anstränger mig för att skriva på ett rakt och enkelt sätt. Så jag kastar förmodligen den berömda stenen i glashuset:). Men oavsett vilket, är det inte dags att försöka vända på hur vi tidigare har använt språket dvs att tala/skriva så enkelt som möjligt i vetenskaplig text och andra sammanhang där det är viktigt att vi blir förstådda, och sedan fritt blomma ut i ett rikt och målande språk när vi har tagit av oss labbrocken?

By i Piemonte

Klimatapartheid…

Tittade du på årets VM i friidrott i Qatar? Det gjorde jag, älskar friidrott! Innan tävlingarna startade diskuterade man mycket det varma klimatet, och om det skulle gå att arrangera rättvisa tävlingar när det är så varmt. Det visade sig bli fantastiska tävlingar, förutsättningarna var helt optimala för de flesta grenar, förutom maraton och gång. Hur lyckade man med detta? Jo, genom den nya trenden i arabvärlden, luftkonditionering utomhus. Gigantiska fläktar pumpade ner kyld luft i arenan och skapade ett perfekt mikroklimat för friidrott.

I Qatar har medeltemperaturen ökat med 2 grader från förindustriell tid. Och det betyder att max-temperaturerna blir extrema! Och därför är det inte bara idrottsstjärnorna som vill ha sin luft nedkyld i arabländerna. Utomhusgallerior och marknader har också börjat ha utomhus-luftkonditionering.

60 %! av Quatars elkonsumtion går åt till luftkonditionering! Och hur tror du att Quatars elkraftverk drivs? Rätt gissat, med fossila bränslen.

Detta återknyter till rubriken. Rika länder ”löser” problemet med den globala uppvärmingen genom att kyla luften, eller att bygga murar mot de höjda vattennivåerna etc. I fattiga länderna löser man inte problemen lika lätt. Där får man genomlida torkperioder och hungersnöd. Enligt FN-rapportören Philip Alston kommer utvecklingsländerna ta 75 % av kostnaderna för klimatförändringarna – trots att det bara orsaka 10% av utsläppen av växthusgaser.

Världen står inför en klimatapartheid där de rika länderna rustar sig för ett förändrat klimat medan de fattiga länderna står utan skydd.

Källa: Svenska Dagbladet 2019-11-01

©Håkan Rodhe

Skriv enklare…

Varför måste vetenskapliga arbeten vara så svåra att läsa? Jag tror att komplicerat språk är en av anledningarna till att vi har svårt att ta till oss informationen om klimatkrisen.

Akademin och vetenskap har skaffat sig ett märkligt frimurarspråk, där det är ”fult” att skriva rakt och tydligt, och ”fint” att linda in budskapet i långa meningar med passiva bisatser. Jag kommer ihåg när jag var ung forskare på universitet och skulle skriva min första artikel, jag var extremt noga med att skriva precis som alla andra, dvs så komplicerat som möjligt.

Av någon anledning är det fult att skriva ”jag” eller ”vi” i en vetenskaplig artikel. Vill jag skriva ”jag la ner provet i ett provrör” heter det på vetenskapsspråk ”provet lades ner i en provrör”. Och förmodligen hade jag för 30 år sedan skrivit ”ett specimen transfererades till en provtagningscontainer”:).

Jag tror att det helt enkelt är en ”klassmarkör” bland forskare att uttrycka sig komplicerat. Skriver jag rakt och enkelt tillhör jag inte de invigda och det jag skriver får inte samma trovärdighet. Jag undrar vad som skulle hända om någon idag bryter mot normen och skriver en vetenskaplig artikel med så enkelt språk som möjligt, skulle den få publiceras?

Att använda ett enkelt språk betyder inte att den vetenskapliga exakthenten behöver påverkas. Självklart ska forskare använda rätta termer som är svårbegripliga för allmänheten. Men gör det inte svårare än nödvändigt

Så snälla alla väletablerade forskare som redan har den vetenskapliga trovärdigheten, ni kan väl börja skriva på ett nytt, enkelt sätt. Så vågar den yngre generationen följa efter.

(När jag söker på internet så finns det förstås forskare som undersökt detta. Och de kommer fram till ungefär samma sak, fast med ett underlag på 700 000 vetenskapliga artiklar:) Plavén-Sigray et al.The readability of scientific texts is decreasing over time, elifesciences.org/articles/27725#x225833be)

©Håkan Rodhe

Smart, Greta!

Greta Thunberg tar inte emot Nordic Council miljöpris 2019 på 500 000 kr. Smart drag! Istället för en eventuell liten notis i internationella medier att Greta fått priset publiceras hennes uttalande sin helhet i redaktionell text. Här ett exempel från Evening Standards webb-upplaga:

I have received the Nordic Council’s environmental award 2019. I have decided to decline this prize. Here’s why: “I am currently traveling through California and therefore not able to be present with you today. I want to thank the Nordic Council for this award. It is a huge honour.
But the climate movement does not need any more awards. What we need is for our politicians and the people in power start to listen to the current, best available science. 
The Nordic countries have a great reputation around the world when it comes to climate and environmental issues. There is no lack of bragging about this. There is no lack of beautiful words. But when it comes to our actual emissions and our ecological footprints per capita – if we include our consumption, our imports as well as aviation and shipping – then it’s a whole other story.

In Sweden we live as if we had about 4 planets according to WWF and Global Footprint Network. And roughly the same goes for the entire Nordic region. 
In Norway for instance, the government recently gave a record number of permits to look for new oil and gas. The newly opened oil and natural gas-field, ”Johan Sverdrup” is expected to produce oil and natural gas for 50 years; oil and gas that would generate global CO2 emissions of 1,3 tonnes.
The gap between what the science says is needed to limit the increase of global temperature rise to below 1,5 or even 2 degrees – and politics that run the Nordic countries is gigantic. And there are still no signs whatsoever of the changes required.
The Paris Agreement, which all of the Nordic countries have signed, is based on the aspect of equity, which means that richer countries must lead the way.
We belong to the countries that have the possibility to do the most. And yet our countries still basically do nothing. So until you start to act in accordance with what the science says is needed to limit the global temperature rise below 1,5 degrees or even 2 degrees celsius, I – and Fridays For Future in Sweden – choose not to accept the Nordic Councils environmental award nor the prize money of 500 000 Swedish kronor. 
Best wishes
Greta Thunberg”

Jag skrev för en tid sedan om att miljörörelsen inte använder moderna marknadsföringsstrategier. Jag får korrigera detta, gäller inte Fridays for Future:).

När jag nu läser igenom vad jag skrivit kan jag, som en medlem av den ironiska generationen, se att det kanske kan uppfattas som att jag är ironiskt kritisk mot Fridays for Future i den här frågan. Så är det absolut inte, det är jättebra att man utnyttjar alla medel för att nå ut med budskapet.

©Håkan Rodhe

Ny skalbagge vid namn Gretae…

Naturhistoriska museet i Storbritannien har namngivit en liten gul skalbagge efter Greta Thunberg med motiveringen ”Det är lämpligt att namnge en av de nyaste upptäckterna efter någon som har arbetat så hårt för att försvara naturen och skydda utsatta arter”.

Definitionen av ”nyaste upptäckter” är dock lite tveksam, arten upptäcktes på 1960-talet i Kenya men har varit namnlös fram till nu. Nelloptodes gretae är det officiella namnet.

Det är visserligen en liten obetydlig skalbagge, men det är fantastiskt att prestigefyllda institutioner runt om i världen väljer att hylla Greta Thunberg på olika sätt.

Källa: Svenska Dagbladet 2019-10-26

©Håkan Rodhe

Sverige är fantastiskt – tycker Bill Gates…

Bill Gates hyllar Sverige i en lång artikel i Svenska Dagbladet idag.

”Svenska medborgare ska vara stolta över svenskt bistånd”. Sverige ger 1 % av BNP, många länder ligger på 0,7%.

Gates hyllar också Greta Thunberg ”Hon är fantastisk som fått den unga generationen att engagera sig, både för mindre utsläpp och hur man kan hjälpa länder som drabbas värst av klimatförändringarna”.

Bill Gates har under det senaste året arbetat i en global klimatkommission där man kommit fram till att det krävs massiva investeringar i klimatsmarta innovationer, 1,8 biljoner dollar inom jordbruk, elektricitet, tillverkning, transporter och byggande. (Jag blir dock alltid lite misstänksam när det står X biljoner dollar. En amerikansk biljon = en svensk miljard. En svensk biljon = tusen miljarder. Ganska ofta direktöversätter artikelförfattare biljon på amerikanska till biljon på svenska. Och då blir det ju tusen gånger fel:))

Bill Gates själv håller på att slutföra en bok som heter ”How to avoid a climate disaster” som ska komma ut nästa år. Det känns ju skönt att det är någon som vet hur vi ska göra det:)

Bill Gates tror inte att det är realistiskt att mänskligheten klarar att sluta flyga, köra, konsumera och bygga. Kan det ha något att göra med att Gates själv är en av de personer i världen som flyger mest och bidrog till 1600 ton CO2-utsläpp under 2017?

Källa: Svenska Dagbladet 2019-10-26

©Håkan Rodhe

Företag med högst klimatindex…

Läste du om DIs klimatindex igår? Klimatindex är företagens interna CO2-utsläpp delat med omsättningen. I klimatindexet ingår OMX Nasdaq-noterade bolag som tillhör industrigrupperna Kapitalvaror, Konsumtionsvaror och kläder, Material, Dagligvaror och Banker. Inkluderas gör också börsnoterade banker.

Här kommer topp 3 (eller botten 3 hur man nu ser på det) med högst klimatindex.

  • SSAB 156
  • Lundin Mining 56
  • Stora Enso 33

Det var kanske inte så oväntat, tunga industrier i toppen. Mer oväntat var att ett företag i dagligvaruhandelsgruppen, Essity, har nästan lika högt klimatindex som Stora Enso, 25. När jag tittade på deras produktportfölj var det inte lika förvånande, Essity äger varumärken som Libero (blöjor) och Libresse (bindor). Mycket energi går åt till alla dessa engångsprodukter.

Ett företag som SKF har i sammanhanget blygsamma 7,5 och Trelleborg 12.

Men, det finns ett stort hål i jämförelsen. Bara 45 av DIs 124 företag på listan redovisar CO2 utsläpp på ett sådant sätt (enligt GHG protokollet) att det kan jämföras. Kan man kanske ana att de värsta miljöbovarna finns bland de företag som inte redovisar sina resultat???

Källa: https://www.di.se/bors/hallbarhetsindex/

©Håkan Rodhe

Klimatindex på börssidorna…

Grattis Dagens Industri! Som första svenska tidning börjar ni publicera företagens klimatavtryck som ett nyckeltal på börssidorna. CO2 ekvivalenter dels i vikt och dels i relation till omsättningen. Lätt att jämföra företag emellan och använda som en parameter vid investeringar.

Men vad betyder egentligen de olika siffrorna? Man använder 5 kolumner med rubrikerna ”scope 1”, ”scope 2″, scope 3”, ”utsläpp” och ”utsläppsintensitet”

Scope 1-3 är den vanligaste redovisningsprincipen för CO2 utsläpp från företag och organisationer och kallas GHG:

Scope 1: Förbränning av fossila bränslen från egna fabriker och fordon.
Scope 2: Förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.
Scope 3: Utsläpp från inköp av varor och tjänster t.ex. transporter, flygresor, taxi, hotellnätter och material.

”Utsläpp” är företagens egenkontrollerade utsläpp dvs Scope 1 + Scope 2.

”Utsläppsintesitet” är företagens egentkontrollerade utsläpp delat med omsättning. Detta för att kunna göra en jämförelse mellan företag av olika storlekar.

Cliffhanger – vilken är företaget med högst utsläppsintensitet på börsen? Svar kommer imorgon…

Källor: Dagens Industri, Tricorona.se

©Håkan Rodhe

Flygskammen fungerar…

Vi har minskat vårt inrikesflygande med 8 % hittills i år jämfört med förra året. Och det är ju bra, men effekterna av detta är ännu bättre.

Presschefen för SAS Sverige menar att man jobbar mycket med hållbarhetsfrågor och undersökning av övergång till biobränsle för att man har förstått att detta nu är en viktig faktor för vilket transportmedel svenskarna vill använda.

BRA försöker med en annan lösning, man ska fasa ut de stora jetflygplanen och i större utsträckning flyga med ”klimatlindrigare” propellerflygplan.

Så att vi röstar med fötterna och visar att klimatfrågorna är viktiga gör skillnad, inte bara för den resa som vi inte gjorde, utan också genom att flygbolagen tvingas förbättra sig för att möta våra förväntningar.

Källa: TT, 2019-10-21

©Håkan Rodhe

Farliga kosttillskott…

Jag upphör aldrig att förvånas över att så många tror att bara för att olika ämnen i naturläkemedel och kosttillskott är ”naturliga” är de inte farliga. Naturen framställer helt ”naturligt” några av de starkaste gifter vi känner till. Om du tar en tugga av vildpersilja t.ex. så mår du inte så bra efteråt. För att inte tala om vildpersiljans nära kusin sprängörten;

Sprängört ©giftinformationscentralen

Sprängörten är så giftig att även små mängder kan orsaka allvarlig förgiftning och död.

Digitalis som används vid behandling av hjärtproblem kommer från fingerborgsblomman, som åtminstone växte hemma i min barndomsträdgård. Rätt använd, under kontrollerade former, är den fantastiskt bra för ditt hjärta. Börjar du stoppa fingerblomsblad i din frukostfil kommer du efter några timmar drabbas av illamående, kräkningar, trötthet och hjärtrytmrubbningar

Fingerborgsblomma ©giftinformationscentralen

Varför tjatar jag nu om det här, det är väl inget nytt?

Nej, det kan man tycka. Men nu visar det sig att extrakt (Vinpocetin) från den lilla blå blomman ”Vinca Minor” (eller som jag alltid trodde att den hette när jag var liten ”Vingkamino”),

Vinca Minor ©Pixabay

säljs som ett ”naturligt” kosttillskott som ska ”förbättra hjärnans funktion, ge bättre minne, viktminskning, ökad energi, förebygga åksjuka, bota kroniskt trötthetssyndrom och ge bättre syn och hörsel”. Fantastisk produkt eller hur:) men den har en annan effekt som man inte deklarerar på förpackningen – den ger missfall och fosterskador.

När USAs Food and Drug Administration (FDA) började undersöka Vinpocetin så visade det sig dessutom att extraktet aldrig hade varit i närheten av varken Vinca Minor eller någon annan blå blomma, det är ett helt syntetiskt ämne. 3 av 4 amerikaner tar någon form av kosttillskott så FDA har nog att göra.

Jag förstår inte hur man vågar ta oprövade och okontrollerade kosttillskott med mystiska ingredienser. Antingen är det verkningsfulla substanser, och då vill jag verkligen inte att någon glad amatör sitter och blandar ihop en dekokt på en höft som jag ska dricka, eller så fungerar det inte, och då finns det inte någon anledning att ta dem över huvudtaget.

Källor: https://www.fda.gov/food/dietary-supplement-products-ingredients/vinpocetine-dietary-supplements, Giftinformationscentralen.se