Vill inte! säger tyskarna…

Läser i SvD om Tysklands energipolitik. Kärnkraftverken ska stängas om två år pga. folkopinionen, brunkolen ska vara urfasad till 2038, och vindkraftverken byggs inte ut pga de omkringboendes protester. Och såvitt jag vet är inte Tyskland känt för någon större vattenkraftsproduktion.

Det är lätt att vara emot allting, men att välja bort innebär ju också att man indirekt väljer något annat. I det här fallet en minskad industri, minskad konsumtion, färre resor, sänkt levnadsstandard. Det är ju ett väldigt klimatsmart tänkande, men är det så alla tyskar som ”inte vill” verkligen vill ha det…?

Källa: SvD 2020-01-03

BIld av 文龙 刘 från Pixabay

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *