Flower Power…

Ett av mina första inlägg på bloggen handlade om ”Where have all the flowers gone?”, varför har vi så mycket färre blommor vid vägrenarna nuförtiden? Det behöver inte invånarna runt Newcastle, Birmingham och Newcastle fråga sig. Så här ser det ut längs vägarna där:

©British Beekeeping Association

Föreningen ”Plantlife” har arbetat för förvildning av vägkanterna sedan 2013. Vägkanterna blir numera mer och mer en monokultur med bara gräs. I trafiksäkerhetens namn skall det inte växa någon högre växtlighet där och då klipper man ofta och kort med stora maskiner.

Plantlife har fått i mellersta England fått gehör för sin slogan ”klippa mindre och klippa senare”. Dessutom sår åtminstone Rotherham in sommarblommor i vägkanterna. Resultaten blir till nytta för pollinerade insekter, förbikörande bilister och kommunernas ekonomi. Rotherham menar att man sparar 250 000 kr i löpande kostnader per år på att klippa vägrenarna mer sällan. Fortsättning följer imorgon

Källa: BBC News

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *