70% av CO2-utsläppen kommer från 100 företag!

Visste du att 70% av världens utsläpp av växthusgaser kan spåras tillbaka till 100 multinationella företag? 70 %!!!. Forskarna från Stockholm Resilience Center skriver att företagens frivilliga miljöarbete har varit ineffektivt. Och de stora, multinationella företagen är oerhört starka och deras lobbyister får regeringarna att minska på miljökraven (Se bara på USAs miljöpolitik, min anmärkning)

Företagen kommer inte att kunna/vilja ändra sina miljöåtagande tillräckligt mycket enligt forskarna. Det krävs en global, gemensam lagstiftning som gäller för alla stater och företag. Vilket inte förvånar mig det minsta!

Forskarna har som tur är hittat några positiva områden inom företagsvärlden också.

  1. Företagen börjar inom vissa branscher zooma ut från ren vinstjakt till ansvar, etik och mening
  2. Hållbarhet har blivit ett allmänt vedertaget begrepp inom företagsvärlden, 70 % nämner hållbarhet i årsredovisningarna och 27% inkluderar den i affärsstrategin
  3. Regeringarna ökar kraven i lagstiftningen när det gäller hållbarhet för stora företag
  4. Institutioner och pensionsfonder börjar långsamt flytta kapital från investeringar som inte håller måttet med avseende på klimatpåverkan.
  5. Ny teknologi hjälper lagstiftare att hålla koll på företagen längs leverantörskedjan.
  6. Företagen börjar samarbeta mer med forskningen och ser till att företagens klimatagenda baseras på vetenskap.

Källa: Folke, C et al. Transnational corporations and the challenge of biosphere stewardship, Nature Ecology & Evolution volume 3, pages1396–1403 (2019)

©Håkan Rodhe

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *