Vi testade fossil-ransonering redan 1973…

Allting är relativt, min pappa som upplevt oljekrisen på 1970 talet är orolig för att inte oljan ska räcka till för allt vi vill använda den till. Mina barn är oroliga för att miljön inte ska räcka till för all olja som används.

Egypten/Syrien och Israel krigade mot varandra under 1973. De oljeproducerande staterna runt den arabiska halvön (OPEC) slutade att exportera olja till länder som var på Israels sida i kriget (t.ex. USA), minskade sin oljeproduktion och höjde priset på olja med 400 %.

Detta innebar att BENSINRANSONERINGEN slog ner i det glada 70-talet som blixt från en klar himmel. Det svarta guldet (inte bara en Tintin titel) och bensin hade hittills varit väldigt billigt.

©vecteezy.com – oljefält

Bensinförbrukningen var inte något man funderade på när man köpte bil på den tiden precis. Stora amerikanare kunde dra upp mot 2-3 liter milen. Och nu skulle man inte få lov att köra så mycket man ville! Jag kommer ihåg att pappa fick ransoneringskuponger i brun papp som skulle lämnas i på macken i utbyte mot bensin. Mycket tid runt middagsborden gick åt till att diskutera hur man skulle kunna få utökade ransoner.

Det var inte bara bensin som ransonerades, även eldningsolja, fjärrvärme och varmvatten ransonerades och vägbelysning släcktes ner. Alternativa energikällor började diskuteras, kärnkraften började byggas ut och krav på energisnåla hus vid nybyggen infördes.

Staten satte igång omfattande informationskampanjer om hur vi alla skulle kunna spara energi genom att släcka belysningen efter oss, skruva ner temperaturen hemma och tilläggsisolera våra hus.

Detta var något alla accepterade, det var bara att gilla läget.

OPEC fortsatte inte så länge med sina sanktioner och ransoneringarna avskaffades ganska snart igen.

Men det gick att ställa om – det tog Sverige 3 månader att införa ett system med energiransonering/besparingar inom alla områden. Det krävs ”bara” en tillräckligt god anledning. Oljan och bensinen hade inte tagit slut när ransoneringarna infördes. Det var hotet om att de kanske/förmodligen skulle göra det som ledde till drastiska åtgärder.

Och vi är i samma situation nu, fast av annan anledning. Klimatetkrisen kommer kanske/förmodligen att leda till en obeboelig jord om vi inte gör något. Hur länge vågar vi vänta?

I see a perfect storm arising…

2 reaktioner till “Vi testade fossil-ransonering redan 1973…”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *