Vi har 10 år på oss…

Har precis läst årets viktigaste artikel från Australiensiska ”Breakthrough – National Centre for Climate Restoration” och det kan du också göra på länken nedan…

https://docs.wixstatic.com/ugd/148cb0_a1406e0143ac4c469196d3003bc1e687.pdf

… eller kan du läsa en sammanfattning här (jag tar mig friheten att inte direktöversätta utan förenklar lite):

Klimatforskarna har varit för försiktiga och återhållsamma med sina slutsatser. Läget är mycket mera kritiskt än vi kan föreställa oss.

Med nuvarande Parisavtal (2015) som godkänts av de flesta nationer kommer våra CO2 utsläpp att vara som högst 2030 för att sedan reduceras med 80% till 2100.

Men – detta avtal (som Trump vill dra sig ur för att det är skadligt för USA, min anmärkning) leder till 3 graders uppvärmning år 2050 och 5 grader 2100.

Detta är ett troligt scenario över vad som händer år 2050 med nuvarande Parisavtal:

Vid 3°C uppvärmning torkar Amazonas ut och permafrosten (de ständigt frusna områdena i t.ex. norra Ryssland) tinar upp. Detta leder till att växthuset Jorden skapas, som av sig själv fortsätter att värma upp atmosfären, oberoende av vad vi människor hittar på.

Över 100 dagar per år kommer temperaturerna att ligga på dödliga nivåer i Västafrika, tropiska Sydamerika, Mellanöstern och Sydostasien. 1 miljard människor kommer att behöva fly från dessa områden. 2 miljarder människor kommer att leva i områden med svår torka och kommer inte att kunna livnära sig. Det finns inte att finnas mat till alla och matpriserna kommer att stiga i höjden.

Miljarder människor som måste flytta, översvämningar, vattenbrist och minskad födotillgång utlöser konflikter och kanske till och med kärnvapen krig. Artikelförfattaren använder termen ”outright chaos” för att beskriva tillståndet. (Jämför med migrationskrisen 2016 då det ”bara” kom 160 000 flyktingar till Sverige… min kommentar)

När temperaturökningen når 5°C år 2100 kan vi räkna med slutet på vår mänskliga civilisation.

Vad krävs för att detta inte ska bli vår verklighet om 30 år?

Oerhörda globala insatser jämförbara med dem som mobiliserades under andra världskriget krävs för att under de närmaste 10 åren bygga ett industriellt system med noll-utsläpp, eller som författaren uttrycker det:

”A near-term, society-wide, emergency mobilization of labour and resources, of a scale unprecedented in peacetime, to build a zero-emissions industrial system and draw down carbon to protect human civilisation”

Och vad kan du och jag göra?

Vi måste våga ta in att det är ovanstående scenario vi har framför oss om vi inte gör något. Och när vi väl har gjort det måste vi sprida budskapet så att vi alla är förberedda och stödjer våra politiker när det är dags att fatta de svåra beslut som krävs för att undvika att vi hamnar där.

För att citera artikelförfattaren ”Detta är inte ett teknologiskt eller vetenskapligt problem, det är en fråga om mänskliga social-politiska värderingar. Vi måste nå en social brytpunkt som förändrar vårt tankesätt innan vi når brytpunkten i klimatet”

©Håkan Rodhe

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *