USA lämnar Parisavtalet…

Igår lämnade USA in en ansökan om utträde ur Parisavtalet till FN! Donald Trump motiverar utträdet med ett av sina, som vanligt, vetenskapligt väl förankrade uttalanden;)

”Jag har blivit vald för att representera invånarna i Pittsburgh och inte invånarna i Paris”

Så Trump tror att invånarna i Pittsburgh till skillnad från dem i Paris vill ha ett skenande klimat som gör att stora delar av jorden blir obrukbar och obeboelig och att vårt samhälle kollapsar?? Professor Jem Bendell skriver i sin artikel ”Deep Adaptation: a Map for Navigating Climate Tragedy, IFLAS Occasional Paper 2 2018” att det är just det som håller på att hända. Känner du dig lite för glad och uppåt en kväll så kan jag rekommendera den här artikeln som en garanterad humörsänkare…

Det enda som kan göra mig en liten smula positiv idag är att utträdet träder ikraft 4/11 2020, dagen efter det USAs nästa presidentval. Snälla invånare i Pittsburgh, rösta med fötterna och se till att ni får en president som förstår sina landsmäns bästa!!!

Källa: Svenska Dagbladet