Antropocen…

är namnet på jordens nya geologiska epok, sedan den 21 maj i år. Då enades den vetenskapliga subkommissionen för kvartärstrategi med förkrossande majoritet om att den senaste epoken, Holocen, som jorden har befunnit sig i sedan senaste istiden för 12 000 år sedan, nu är avslutad och att vi har trätt in i en ny. Antropocen (kommer från grekiskan där antropos betyder människa och cen betyder ny) kännetecknas av att människan är en ny geologisk kraft som påverkar hela planetens stabilitet.

Är det någon mer än jag som blandar ihop geologiska perioder, eror, eoner (som är flitigt använt i korsord) och epoker? Här kommer en kort översikt:

Fritt efter International Chronostratigraphic chart, 2018 v08

Det är bara perioderna som åtminstone jag känner någorlunda till. Trias, Jura och Krita t.ex. med alla dinosaurierna. Epokerna verkar för mig mest användas för arkeologiska och antropologiska (studier av mänsklig utveckling) syften. Åldrarna verkar bara vara för geologiskt internt bruk.

Men Antropocen ska jag komma ihåg. Människans epok…

©Håkan Rodhe