Inga nya lån till klimatbovar…

Igår beslutade Europeiska investeringsbanken att sluta ge lån till fossildrivna energiprojekt från och med slutet av 2021. Tyskland har länge varit stora motståndare men igår blev beslutet taget. Det innebär inte att all fossilanvändning underkänns. Kravet på investeringar är satt så att utsläppen inte får vara mer än 250 g CO2 per producerad kWh energi. Det innebär att gasproduktion med kombinerat med t.ex. kollagring, kombinerad värme- och kraftproduktion eller blandning av förnybara gaser, eller biometan och fossil naturgas fortfarande kan få lån om de uppfyller utsläppskraven.

Ett fantastiskt steg mot en fossilfri framtid!!! Money talks:)

©Håkan Rodhe

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *