Bonusbilar ökar i andel

Bonus-malus systemet är ju en väldigt krånglig beteckning för något som är väldigt enkel, dvs att belöna det som staten tycker är bra och straffa det som staten tycker är dåligt. I det här fallet ge belöning till dem som köper CO2 snåla bilar, och straffa dem som köper bilar som släpper ut mycket CO2.

Men trots det krångliga namnet så verkar systemet, som infördes för ett år sedan, ha haft god effekt. Under första halvåret 2019 fördubblades marknadsandelen för riktigt CO2 snåla (mindre än 60 g/km) bilar ”bonusbilar”, från 6 till 12 %. Alla bilar med utsläpp över 95 g/km har minskat sina marknadsandelar.

Jag vill ju också tro att det ökade medvetande om klimatfrågor också har en effekt på markandsandelarna. Det är inte bara en ekonomisk fråga.

En liten bonus strandskata från Håkan Rodhe

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *