Jag älskar enkäter…

Fick idag en enkät från Göteborgs universitet där jag skulle svara på frågor hur jag anser att staten ska styra medborgarnas beteende när det gäller miljö och hälsa. Underbart att jag blev utvald, att besvara enkäter i viktiga frågor är något av det mest betydelsefulla man kan göra som medborgare tycker jag. Så många beslut som fattas utifrån den typen av undersökningar. Det är väldigt intressant också att tänka igenom vad jag egentligen tycker om vissa saker.

Jag kanske inte ska upprepa frågorna såhär på internet, då är väl risken att undersökningen blir ogiltig, men jag fick fundera en god stund på vad jag tycker om ransonering och förbud av olika slag. Historiskt sett har ju t.ex. spritförbud och andra typer av ransonering lett till kriminalitet och svarthandel. Finns det andra sätt att nå samma mål, t.ex. att höja priser och positiv särbehandling tror jag att det är mycket bättre.

@Håkan Rodhe

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *