Hur går det med kollektivresandet i Skåne?

Sedan 2013 har kollektivresandet ökat med 4 procentenheter och bilresandet minskat med lika mycket. Ca 20 % av resorna görs med kollektivtrafik, ca 50% med bil.

Fördelning färdmedel för resor i Skåne.

Men det skiljer mycket mellan kommunerna. Inne i Lunds tätort är det bara 25% av de resande som använder bilen jämfört med Båstads 75 %. Både i Lund och Malmö är det fler som ”reser” med apostlahästarna/cyklar än som kör bil. (En resa är definierad som en förflyttning med ett mål, och räknas i km. Genomsnittslängden på en resa är 30 km).

Målet för resandet i Skåne år 2050 ser du i bilden nedan

Mål för resandet i Skåne är 2050 enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi

I målet ingår att alla resor ska vara fossilfria 🙂

Men vi ligger i lä mot Stockholmarna, 30 % av de motoriserade resorna sker med kollektivtrafik i Skåne medan motsvarande siffra för kungliga huvudstaden är 50 % (2015 års data).

©Håkan Rodhe – 4 hästkrafter stark radgräsklippare

En kommentar till “Hur går det med kollektivresandet i Skåne?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *