Miljömärkningar hygienprodukter

It’s a jungle out there! Åtminstone när det gäller märkning av hygienprodukter.

Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman kan man lita på även i badrummet. Hittar man inte någon av dessa 3 är EcoCert Cosmos organic och Natrue också miljömärkningar som har någon sorts värde enligt Naturskyddsföreningen.

Men det ekologiska innehållet kan för dessa variera mellan 5 och 100 % , en viss skillnad! Står det bara EcoCert så är det ännu sämre.

För övrigt är märkningar av hygienprodukter av ringa värde. När det gäller mat och dryck finns det stränga regler för vad ordet ”ekologiskt” eller ”organic” innebär. Men när det gäller hygienprodukter räcker det med att produkten har 0,5 % ekologiskt innehåll för att få kallas ekologisk.

Så att det sitter ett grönt löv på schampot, eller ordet ”ekologiskt” eller ”organic” är inte någon garanti för att det är bättre för miljön än grannschampot på hyllan utan märkning.

Källa: Naturskyddsföreningen.se