Plantera träd i stor skala…

Jag har läst små blänkare här och där om ”varför skriver man inte mer i dagspressen om resultaten från undersökning om möjlighet att plantera träd i storskala, från det schweiziska universitetet ETH i Zürich?”. Jag blev nyfiken och har kollat upp detta.

Forskare från ETH har kommit fram till att det finns utrymme på jorden för att plantera träd på en miljard hektar (=100 000 000 kvadratkilometer) mark, utan att inkräkta på städer eller odlingsutrymmen. Det skulle reducera CO2 halten i atmosfären med 25 % till en kostnad av ca tusen miljarder kronor.

©Håkan Rodhe – svensk regnskog:)

Professor Tom Crowther som leder forskningen menar att detta är den absolut bästa lösningen på klimatkrisen; ”den är tillgänglig nu, det är den billigast möjliga och vi kan alla involvera oss”.

Jag förstår Professor Crowthers entusiasm och jag förstår också varför man inte slår på stora trumman för att man ”hittat lösningen” på klimatkrisen.

Under vår industrialiserade tid har vi ökat koncentrationen CO2 i atmosfären med ca 45%, från ca 280 ppm i mitten på 1700 talet till 413 ppm idag. (ppm = miljondelar)

En minskning med 25 % innebär ca 100 ppm mindre än idag och skulle, om hela minskningen skedde direkt, föra oss tillbaka till 1950 talet med avseende på andelen CO2 i luft.

Problemet är att det tar tid både att plantera träd och för att de ska växa upp och binda koldioxiden. Man räknar med att det kommer att ta mellan 50 och 100 år att få ut effekten av trädplanteringen. På 50 år ökar CO2 halten i luften till 680 ppm med den ökningstakt, ca 1 % per år, som vi har idag. En 25% minskning från 680 ppm blir 510 ppm, dvs 25% mer än vad vi har idag.

Räkneövningen ovan är förstås väldigt grov men visar att vi får inte bli distraherade från huvudfokus, att minska mängden nya fossila utsläpp. Parallellt med detta är det jättebra att plantera träd, vi måste ta bort det överskott av CO2 som vi redan tillfört atmosfären och en reduktion av CO2 halten med 25 % är fantastisk. Men det löser inte den akuta krisen just nu…

Och så undrar jag fortfarande hur läget är med storskalig, industriell återvinningen av CO2 från luften… Måste ta reda på det…

©Håkan Rodhe – Natt och dag (Lundkovall)

2 reaktioner till “Plantera träd i stor skala…”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *