Klimatindex på börssidorna…

Grattis Dagens Industri! Som första svenska tidning börjar ni publicera företagens klimatavtryck som ett nyckeltal på börssidorna. CO2 ekvivalenter dels i vikt och dels i relation till omsättningen. Lätt att jämföra företag emellan och använda som en parameter vid investeringar.

Men vad betyder egentligen de olika siffrorna? Man använder 5 kolumner med rubrikerna ”scope 1”, ”scope 2″, scope 3”, ”utsläpp” och ”utsläppsintensitet”

Scope 1-3 är den vanligaste redovisningsprincipen för CO2 utsläpp från företag och organisationer och kallas GHG:

Scope 1: Förbränning av fossila bränslen från egna fabriker och fordon.
Scope 2: Förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.
Scope 3: Utsläpp från inköp av varor och tjänster t.ex. transporter, flygresor, taxi, hotellnätter och material.

”Utsläpp” är företagens egenkontrollerade utsläpp dvs Scope 1 + Scope 2.

”Utsläppsintesitet” är företagens egentkontrollerade utsläpp delat med omsättning. Detta för att kunna göra en jämförelse mellan företag av olika storlekar.

Cliffhanger – vilken är företaget med högst utsläppsintensitet på börsen? Svar kommer imorgon…

Källor: Dagens Industri, Tricorona.se

©Håkan Rodhe

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *