Återvinna kläder…

Fick en väldigt bra fråga av yngsta dottern idag – hur gör jag för att lämna in mina utslitna kläder till återvinning? Dvs. inte second-hand försäljning utan att textilen som sådan återvinns

Jag har aldrig sett någon återvinningsbehållare för textiler, men det betyder ju inte att det inte finns. Så, dags att undersöka…

Det var ganska enkelt avklarat – det finns inte något allmänt system för återvinning av textilier i Sverige idag. Men – EU har bestämt att här måste vi skärpa oss och senast 2025 måste kommunerna samla in textilier precis som de idag samlar in plast och metall.

Myrorna har ett eget intiativ när det gäller textilåtervinning. Oanvändbara textilier säljs till den utländska återvinningsmarknaden. Där görs en så kallad down-cycling, dvs att man gör produkter av låg kvalitet från produkter av hög kvalitet, din trasiga Armani kostym blir till trasor eller isolering.

Det hörs nästan på namnet att down-cycling inte är ett jättebra alternativt. Det pågår mycket forskning inom området up-cycling av kläder. När man ”cyclar uppåt” tar man till vara på fibrerna i materialet och gör nya kläder av detta. Då kan man i teorin göra en ny Armani-kostym av den gamla trasiga.

Det finns två vägar att gå för up-cycling, antingen kan man behandla tyget kemiskt eller mekaniskt. Än så länge finns det inte någon metod som är fullt fungerande men som sagt – forskning pågår. Och det krävs, enligt Naturvårdsverket som är ansvarig för att ta fram nya lagförslag för att uppfylla EU-direktivet ska up-cycling vara förstahandsvalet för materialåtervinning av textilier.

Sammanfattningsvis, bästa alternativet idag för utslitna trosor och Armani kostymer är att lämna in dem till Myrorna, gärna i en separat påse märkt med ”trasiga kläder” – så blir de kanske till isolering i någon vägg i Ukraina.

Källor: myrorna.se, naturvårdsverket.se

©Håkan Rodhe

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *